Hei!

Som tidligere annonsert har vi jobbet med en del endringer siste tiden. Nedenfor er en liste som dekker drap, utpressing, overvåking, familiekriger og startbonus. En del av endringene kan virke litt ekstreme, men siden vi nå er inne i siste måned av beta føler vi dette er rett tidspunkt å legge det ut slik at vi får testet det. Vi gleder oss til å prøve forandringene og se hva de kan føre til, og håper på tilbakemelding fra dere etterhvert. Vi tror endringene vil føre til mer spenning, mer action og at man har mer man kan gjøre, spesielt i familiekriger. 

Dersom alt går som planlagt vil disse endringene komme ut i spillet i løpet av dagen, lørdag 4. August. 

Generelt rundt drap:
+ Ventetid på drap endres til 30 minutter og 10 min hvis man skyter mot noen man er i krig mot (25 min på angriper nivå 2, 20 min på angriper nivå 3). Prisen for nullstilling blir som den er. (Ventetidene kan bli justert igjen når som helst)

Spesifikt for utpressing:
+ Det blir mulig å få utpresse selv om offeret er i hotell. Hvis man skyter i rett by, er det 1-2 % sjanse for å få muligheten til å utpresse en undersått random. Minimum rankkrav på Consigliere for å få slik utpressing, og lavere sannsynlighet for vellykket om man er i lav rank enn høy rank. 
+ Sannsynligheten for å få en slik «random» utpressing øker dersom offeret eier en stor bedrift og ikke har minst én aktiv krimmedag de siste 3 dagene (hensikten er å få mer rundgang på bedrifter som er eid av inaktive/campere). Dersom man eier mer enn én stor bedrift, er kravet 2 aktive krimmedager siste 3 dagene.
+ Ettersom utpressing blir mer vanlig, senkes beløpet man får (og sannsynlighet for vellykket på bedrifter) et lite hakk 

Oppdatering til overvåking
+ Mulighet for deling av rapporter fra undersåtter. I første om gang en enkel løsning, der alle i samme familie/gjeng får varsel dersom noen i familien/gjengen får rapport om noen man er i krig mot (mulighet til å skru av). Senere få på plass bedre løsninger, muligens en egen felles stream av rapporter.
+ Mer oversiktlig rapporter. Informasjon om ranken til personen og om man er i krig mot personen eller ikke vises i rapporten. Rapporten inneholder link til profilen.
+ Prisen på overvåking senkes til 40k per 5. minutt (nå er det 60k)

Oppdateriner til Familiekriger:
+ Endring på hva som gir score i krig:
– Drap av brukere/underseåtter gir score som før
– Hver vellykket stjel av noen i motstanderfamilien gir 0.016 (dvs at ca 60 vellykket stjel gir 1)
– En vellykket utpressing gir 1
+ Egen liste over brukere man er i krig mot inne på drapsfunksjonen 
+ Liste over brukere man kan stjele fra inne på stjel (klikk på brukernavnet for å velge)
+ Tydelig på forsiden av familiepanelet
+ Info-varsel inn i familiechatten eller en egen logg på familiesiden om alt som skjer i krigen
+ Man kan nå vinne krigen ved å først komme til 15 i score (tidligere var kravet 20)

Bedre startbonus og raskere oppbygging etter hitting:
+ Hvis man har kjøpt undersått nr. 4 og 5 før, så koster de 50% av vanlig pris neste gang man kjøper, og de starter med 20 treninger i alle ferdigheter når man kjøper dem på nytt.
+ Delayen for å få kjøpe ny undersått på markedsplassen etter at man har blitt hittet fjernes
Startbonus:
– Alt man har oppnådd i spesialiseringer får man med til neste bruker
– Hvis man har passert oppdrag 20, starter man rett på oppdrag 20 på neste bruker og får rank osv for de tidligere oppdragene når man kommer til oppdrag 25
– Man får med seg alle biler og våpen
– Hvis man hadde undersått nr. 4 eller 5 på forrige bruker, så koster samme undersått nå 50% av vanlig pris og starter med 20 treninger i alt når den kjøpes
– Generelt mer skip/bedrifter og bedre undersåtter på de ulike startbonus-nivåene

TLDR: Vi senker ventetiden på drap masse for å teste ut et spill med mer skudd, mer action og mer spenning. I tillegg utvider vi familiekriger med flere muligheter for å skaffe score, slik at det blir mer aktivittet i kriger. I tillegg: Bare 10 min ventetid på drap hvis man skyter på noen man er i krig mot!

Mvh
Ledelsen