Hei,

Per dags dato finnes det flere forskjellige løsninger til store bedrifter, både med hvordan man administrerer bedriften og hvordan man kan miste de. Vi har lenge ønsket å rydde opp i dette og jobber nå med en løsning som skal gjøre systemet mer ryddig, mer robust og som vil være likt for de forskjellige bedriftene. Dette er endringer som vil kunne få ganske stor effekt på flere områder i spillet ettersom det påvirker flere funksjoner.

Selve endringen:
Alle store bedrifter vil ha ansatte som man må betale.

Som en konsekvens av dette vil flere justeringer bli gjort. Nedenfor følger en oversikt over endringer som vil bli innført i tiden fremover. Følg med på changelog.

1: Fjerne utgiftskonto på flyruter.
2: Flyruter får kun inntekt hver gang noen flyr, ingen utgifter.
3: Fjerne behandlingsformer på sykehus. Fjerne muligheten for å kjøpe behandlingsformer. Man har alltid bare én behandlingsform og får enkelt og greit inntekt per prosent helse fylt på den. Den ene behandlingen som finnes må reparere alle skader. Dette vil da også gjelde familielege.
4: Innføre 24 timers ventetid på uttak fra kontoen til store bedrifter (dette er for å muliggjøre angrep av store bedrifter).
5: Fjerne at store bedrifter kan mistes pga tomt lager.
6: Fjerne muligheten for å kunne produsere varer. Gjøre slik at lageret ikke vises på noen av bedriftene, og at kunder kan kjøpe biler/kuler/etc uavhengig av hva som er på lager (basically fjernes hele konseptet lager)
7: Innføre krav om lønning av ansatte for alle store bedrifter. En gang i døgnet må ansatte lønnes. Prisen er 10% (?) av inntekten fra døgnet før (og minimum 1 millioner). I løpet av 7 dager, kan man skippe 2 lønninger, men hvis man har lønnet færre enn 5 ganger de siste 7 døgnene vil bedriften kunne angripes via angrip store bedrifter.
8: Store bedrifter vil ikke lenger kunne mistes ved at lageret er tomt. Eneste måten å miste dem på er ved å ikke lønne ansatte og deretter miste bedriften på angrip mot den store bedriften. Eneste unntaket er kasinoer som også kan mistes ved å spilles konkurs.
9: Lage funksjonen \"angrip store bedrifter\". Denne funksjonen vil bli tilgjengelig i alle byer, det er en videreutvikling av angrip by. Dette betyr at i f.eks Detroit kan man enten angripe en bilfabrikk, sykehus, hotell, bilverksted eller selve byen. Hva slags typer angrep som vil komme vil bli presentert i en egen tråd senere.
10: Få inn mulighet for å stenge flyruter (betale X kroner for å stenge ruten i Y minutter, man får opp alle forsøk på å fly i den tiden i loggen).

Vi forstår at en del av dere ikke kommer til å like tanken bak noen eller alle av disse forandringene, spesielt siden noen drapstriks forsvinner. Vi beklager det, men på lang sikt mener vi dette er til det beste for spillet. Det er tungvint og vanskelig å sitte på flere forskjellige løsninger til store bedrifter. En slik oppdatering vil gjøre hverdagen enklere både for dere spillere og oss. Vi håper at angrip store bedrifter kan bli en spennende funksjon samtidig som vi vil se etter andre muligheter som vi kan legge inn.

Husk at noen utfordringer (kjøpe tom en stor bedrift) vil gå bort. Vi beklager ulempene dette medfører, men det er nyttig at vi får utviklet og testet dette før neste runde starter.

Merk at dette konseptet er under utvikling og forandringer vil sannsynligvis skje. Det er en del avgjørelser og detaljer som ikke er endelig bestemt enda, men dette skal komme på plass i tiden fremover.

Mvh
Ledelsen.