Dette er spesialiseringen for den som sikter seg inn på å bli rik. Økonomer får flere fordeler som gjør det mer gunstig å kjøpe og selge gjenstander og eie bedrifter. Enhver familie bør sikre seg en økonom som økonomiansvarlig ettersom dette gir mer inntekter. Økonomer vil lettere få råd til undersått-tjenester via økte inntekter. 

Fordeler på nivå 0:

 • Tilgang til å bruke andres bankbokser (man kan kjøpe egen på nivå 2)
 • 25 % billigere oppgradering av skip

Fordeler på nivå 1:

 • 10 % høyere inntekt på små bedrifter
 • Halv avgift på markedsplassen når man selger noe for penger

Krav for å komme til nivå 1:

 • Ha tjent 20 000 000 kroner på små bedrifter og rederi
 • Ha vært 48 timer sammenhengende på nivå 0

Fordelen på nivå 2:

 • Mulighet til å kjøpe bankboks på svartebørsen for 200 millioner. Bankboks kan kun brukes av økonomer.
 • 25 % høyere inntekt på små bedrifter
 • Byer man er deleier i får 20% lavere sannsynlighet for å bli overtatt når noen angriper (det har ingen betydning hvis mer enn én økonom er deleier)
 • Får renter på opp til 200 mill i banken (normalt er 25 mill)
 • Hvis man er økonomiansvarlig i en gjeng eller familie, får gjengen/familie større andel av det medlemmer henter fra bedrifter (25% i stedet for 20% for familier og 15% i stedet for 10% for gjenger)
 • Mulighet til å legge inn poengkjøpsønsker på markedsplassen som automatisk blir matchet med salg dersom prisen er lav nok

Krav for å komme til nivå 2:

 • Ha vært med på 2 vellykkede byangrep
 • Ha fullført minst 3 utfordringer i kategorien Bedrifter og kontroll
 • Ha vært 120 timer sammenhengende på nivå 1
 • Ha tjent 50 000 000 kroner på å stjele fra andre via tilfelding stjeling
 • Ha tjent 200 000 000 kroner på små bedrifter og rederi

Fordeler på nivå 3:

 • 45 % høyere inntekt på små bedrifter
 • 25 % lavere avgift som hotelleier når noen booker inn på hotellet ditt
 • Halv avgift på å sette inn penger på bedriftskontoer
 • I snitt 10% høyere inntekt på organisert kriminalitet til gruppen når man er leder

Krav for å komme til nivå 3:

 • Ha 5 kjøpesenter
 • Ha 5 store skip
 • Ha fullført minst 6 utfordringer i kategorien Bedrifter og kontroll
 • Ha vært med på 7 vellykkede byangrep
 • Ha tatt 10 dagens oppdrag
 • Være Gudfar (rank nummer 14)
 • Ha tjent 150 000 000 kroner på å stjele fra andre via tilfelding stjeling
 • Ha tjent 300 000 000 kroner på små bedrifter og rederi

Når man går opp et nivå, beholder man også fordeler på tidligere nivåer. Unntaket er de gangene man får en ny fordel som er lik som en tidligere en, f.eks kortere ventetid eller høyere inntekt.