Hei,

Som sagt tidligere vil vi utvikle spesialiseringer videre og vi presenterer nå disse forandringene som vil bli innført i løpet av dagen. Vi vil poste i changelog når de ulike endringene blir innført. 

Angriper

Nivå 1:
– 50 min ventetid på drap

Nivå 2:
– Kan kjøpe liten flammekaster til 300 mill på Svartebørsen
– Får automatisk 4 ekstra i angrep
– Kan få angrepspoeng fra drap (maks 10)
– 45 min ventetid på drap
– 30% høyere sjanse for vellykket utpressing
– Ventetiden på å kunne kjøpe ny undersått på markedsplassen etter man har blitt truffet går ned til fra 3 døgn til 24 timer

Nivå 3:
– Kan kjøpe flammekaster til 600 mill på Svartebørsen
– Kan få opp til 15 angrepspoeng fra drap
– Får automatisk 7 ekstra i angrep (samme med angrepspoeng fra drap betyr det at man kan få totalt 26 ekstra i angrep i forhold til andre spesialiseringer)
– Undersått nr. 2 går ned fra maks 45 i beskyttelse til 35 (gjør at man kan bli 2-shot hvis andre angripere på nivå 3 skyter mot deg) 
– 40 min ventetid på drap
– Hvis man treffer noen under et drapsforsøk vil man alltid avsløre en av undersåttene til offeret (undersåtten vil få senket beskyttelse i løpet av noen minutter etter drapsforsøket)

Forsvarer

Vi endrer kravet for å gå opp til nivå 1 fra å ha bil i hver by til å ha minst 60 i beskyttelse fra undersåtter. 

Nivå 2:
– Lavere sannsynlighet (30% lavere) når andre utpresser deg
– Andre kan ikke avsløre undersåttene dine
– Ventetiden på å kunne kjøpe ny undersått på markedsplassen etter man har blitt truffet går ned til fra 3 døgn til 24 timer

Annet
– Den ekstra beskyttelsen som Capo Bastone og Consigliere har fått blir fjernet. 
– Avsløring av undersåtter blir innført igjen som en unik mulighet for angriper, men det vil bli lagt inn en delay før undersåttene mister beskyttelse. Avslørte undersåtter er svekket (halvparten så mye beskyttelse) i 7 dager. 
– Det vil også bli innført krav om ranken Gudfar for å gå opp til nivå 3 på alle spesialiseringer. 
– Rank krav for å kjøpe undersått 5 vil bli satt opp til Boss.

Det er en rekke forslag som er kommet inn gjennom beta som vi vil jobbe videre med. Som vanlig tar vi gjerne i mot tilbakemeldinger på disse endringene, samt hva annet det måtte være. 

Mvh 
Ledelsen