Store bedrifter:
– Logg på alle store bedrifter (må være utenfor hotell for å se loggen). 
– På bilverksted, sykehus, båtfabrikk og narkotikaplantasje må man være i byen for å se loggen (ettersom man uansett vet hvilken by det skjer i)

Delay på loggen på store bedrifter:
– Angriper nivå 3 får 0 delay hvis han er tutti/CC
– Ellers 5 sek delay for CC/Tutti, 10 sek for Gudfar, 15 sek for Boss, 30 sek under Boss

Vi mener det kan være lurt å prøve ut ett mer globalt system for alle store bedrifter. Det er lettere å forholde seg til at alle bedrifter har logg, og kanskje gir det muligheter for oppdatering. Logg over hotell og kasino vil ikke komme over på dette nye systemet. Vi gir spesialiseringen ranker, økonom og forsvarer dårlige delay enn angriper for å lage ett bedre skille mellom spesialiseringer. 

Overvåk:
– Legge til igjen overvåkingsinfo på flyplass 

Dette har manglet lenge, er på tide at vi får det inn igjen. 

Bypanel:
– Vi endrer bypanelinfo til en logg av typen «klokkeslett: type handling» som man må oppdatere selv for at noe nytt skal komme opp (med en refresh-knapp).
– Man må være i byen for å se loggen og ute av hotell for å aktivere.
– Prisen økes til 10 mill for 5 min.
– Man kan se bypanelloggen i hotell.
– Fjerne infoen om at det er aktivt på bysiden – erstatter det med en tekst som forklarer hva bypanel er. 
– Fjerner info om antall aktive i en by. 

Restriksjonene på bypanel skyldes først og fremst den utstrakte bruken av skjermdeling opp mot den funksjonen. Det har aldri vært tenkt at man skal kunne bruke skjermdeling i den graden vi vet det blir brukt, dette er justeringer vi mener er nødvendige for å sikre at det gir en mindre fordel. 

Annet:
– Eier av bedrifter farges grønt dersom eieren er pålogget. (Dette er allerede i bruk på flyplass på appen, men vil bli en global løsning). 

Disse endringene vil komme på plass fortløpende utover kvelden og i måra, følg med i changelog for når endringene går live. 
Tar forbehold for at innhold i denne tråden kan bli forandret på kort varsel, og at det kan bli innført flere endringer knytt til funksjonene som ikke er nemnt her direkte. 

Det nærmer seg slutten på beta, vi håper dere syns det er gøy å spille med oss gjennom sommeren og at dere syns det er gøy å teste ut diverse forandringer. 

Mvh 
Ledelsen