I runde 12 vil vi på nytt legge til kidnapping i spillet. Funksjonen forsvant til runde 8 så for dere som aldri har spilt med den er det med glede vi kan gi dere en ny funksjon. Til alle som spilte før og dermed tidligere har hatt kidnapping som mulighet håper vi denne varianten faller i smak. Funksjonen vil bli forskjellig fra den originale løsningen, både fordi den hadde sine åpenbare svakheter, men også fordi når man først skal lage noe på nytt fra scratch er det naturlig å tenke litt nytt.

Så, hvordan blir kidnapping i runde 12?
Funksjonen vil bli knytt opp til familiekriger. Det vil komme en ny side på familiepanelet hvor man som familie går sammen for å starte kidnapping mot en spiller man kriger mot.

Hvorfor denne løsningen?
1: Ny mulighet i familiekriger. Vellykkede kidnappinger vil gi score.
2: Gjør det vanskeligere å gå etter en spiller om igjen og om igjen.
3: Gjør det vanskeligere å booste eventuelle utfordringer/eliteutfordringer/statistikker som kan komme.

Hva fører en vellykket kidnapping til?
Et vellykket kidnappingsforsøk vil ta en tilfeldig undersått til offeret. En kidnappet undersått vil svekke eieren i den betydning at undersåtten ikke teller med på angrep, beskyttelse eller intelligens. Den kidnappede undersåtten vil forbli anonym. Man kan ikke kjøpe ny undersått dersom man har fått en kidnappet. Man kan maks få 1 kidnappet om gangen.

Hvorfor denne løsningen?
1: Som offer slipper man å bli holdt borte fra alle funksjonene i spillet.
2: Man kan svekke motstandere i krig.
3: Lager nye muligheter for taktisk spill. Hvilken spiller bør man prøve å ta undersått fra? Hvor kjapt bør man prøve å få undersåtten tilbake?

Frigjøre undersåtten:
1: Eier betaler løsepenger. Satser er ikke satt enda.
2: Undersåtten vil prøve å rømme dersom eier skyter på en av kidnapperne i rett by. Ventetid 1 time mellom hvert rømmingsforsøk.
3: Dersom eier av undersåtten ikke bryr seg om sin kidnappede undersått (spiller er f.eks inaktiv) kan kidnappere velge å slippe undersåtten fri og heller kidnappe fra en annen spiller. Dvs at en kidnappet undersått ikke dør av helsetap. Her må de som kidnapper velge hvor lenge de skal ta sjansen på å sitte på en undersått.

Dette er essensen i den nye varianten av kidnapping. En del detaljer gjenstår og forandringer kan skje. Vi forventer at det vil komme tilbakemeldinger og spørsmål i denne tråden som vi vil måtte finne svar på under utvikling av funksjonen. Vi er også åpne for å forandre hvordan funksjonen er tenkt om man kommer med gode poeng eller tilbakemelding.

Det er også verdt å si at dette er tenkt som en litt enklere variant av kidnapping, en måte vi kan introdusere funksjonen tilbake i spillet på, også kan vi utvide den etterhvert.

Målet er at funksjonen skal være klar til drap og familiekriger starter i runde 12.

Mvh
Ledelsen.