• Post category:Nyheter

Hei! 

Dere har lenge ventet på mer informasjon rundt dette nye konseptet på Mafiaspillet. Vi har, som tidligere avslørt, laget fire unike spesialiseringer som man kan velge fra og med beta. Hver spesialisering er delt inn i fire nivåer med ulike fordeler. Det er lagt inn krav mellom hvert nivå før man kan gå opp. 

Vennligst legg merke til at dette er første utkastet.
Det vil med stor sikkerhet bli store forandringer gjennom beta, og sannsynligvis vil det bli gjennomført justeringer bare de første dagene inn i beta. Dere får sjansen til å være med å teste dette. Ikke forvent at det dere ser nå er ett endelig produkt – poenget er at dette skal bli utviklet videre gjennom beta. Med ett første utkast klart kan vi utvikle systemet videre med å endre fordelene, endre kravene og legge til flere nivåer. 

Hjem – Ventetiden på 2 døgn vil bli forandret.

Angriper – Vi tar forbehold om alt her kan bli forandret

Ranker – Vi tar forbehold om alt her kan bli forandret

Forsvarer – Vi tar forbehold om alt her kan bli forandret

Økonom – Vi tar forbehold om alt her kan bli forandret

Mvh 
Ledelsen