Her er en liste over ting vi kommer til å jobbe med i runde 13 beta. Listen er ikke en garanti for at alt definitivt vil komme, men vi vil jobbe for å få testet ut det vi har skrevet.

Forskjellige små quality of life justeringer

 • Bedre dagens oppdrag hvor man bare starter oppdraget også tilpasser vanskelighetsgraden seg etterhvert som man når forskjellige mål i forskjellige funksjoner.
 • Ukentlig bonus, videreføring av konseptet dagens krimmebonus (skal bli tatt vare på også).
 • Noen utfordringer blir fjernet (det er f.eks unødvendig mange utfordringer knytt til lotteri), nye blir lagt til.
 • Bytte ut oppdrag 30.
 • Reworke CC-oppdraget.
 • Muligens ett par enkle oppdrag i starten bare for å sette fokus på viktigheten av å hente krimmebonus og ta dagens oppdrag.Større prosjekt

 • Justere ned noen av kravene på CC-stjerner samt legge inn ett eller to unike krav for hver spesialisering.
 • Nytt konkurransesystem – skal muliggjøre konkurranser hvor man kan vinne elitescore.
 • Få på plass ett system for å aktivisere bedriftseiere.
 • Justere familiekriger i håp om at drap og hits skal være mer verdifullt.
 • Mobilapp for iOS og Android. Vi i ledelsen vil spille mye på app i løpet av sommeren og det vil bli satset på å få en bedre opplevelse her.
 • Fokusert overvåk mot bedrifter (undersått-tjeneste).
 • Prøve å legge inn en eller to andre grunner for å angripe bedrifter enn penger. Muligens forslaget om å få tilgang til bedriftslogg blir testet ut.
 • Gjøre deler av oppdragstekstene litt mer randomisert og da belønne spillere som leser hele teksten og får med seg «skjulte» tips i teksten.
 • Ta en gjennomgang av priser og hvor mange ganger en undersått-tjeneste kan bli kjøpt. Null delay bør muligens ha lavere startpris også heller øke (kanskje øke maks fra 2 til 4 i døgnet) ettersom det er ganske god counter mot den funksjonen.
 • Rework av stjerner etter tutti. Heller for tiden mot en løsning hvor hver spesialisering har sitt unike symbol som man da jobber mot etter tutti. Vi tror dette er den beste måten å vise forskjellen på de forskjellige spesialiseringene uten at man direkte setter f.eks en angriper opp mot en ranker.Nytt konsept

Innføre en ny type valuta i spillet som man oppnår via handlingene som er spesifikt knytt til spesialiseringen man tilhører. Via den nye valutaen kan man kjøpe tilgang til andre spesialiseringer sine fordeler (ikke alle fordeler) i en begrenset periode (vil måtte være en ventetid også). Se på det som en ny type svartebørs. Her kan man også legge inn f.eks ett våpen som ranker, økonom og spion kan kjøpe midlertidig for å få økt angrepet sitt og gi de 2-shot, igjen i en begrenset periode med ventetid. Litt av poenget her blir å balansere andre spesialiseringer opp mot angriper sin fordel, uten å negativt ramme angripere med å gjøre deres spesialisering dårligere.

Tråden vil bli oppdatert etterhvert.

Mvh Ledelsen