Ukens konkurranseprogram blir som følgende:

Fredag 5. juli
21:00 Kill-the-bot

Lørdag 6. juli
19:00 Første til å ta 100 vellykkede kriminelle handlinger. Det blir Våpenfabrikk: Arctic Warfare Magnum i 1. premie, og poeng i premie til 9 spillere.
21:00 Kill-the-bot

Søndag 7. juli
INCEPTION søndag. Sjekk Inception siden for mer informasjon.
18:00 1. kamp i Inception
19:00 2. kamp i Inception
20:00 3. kamp i Inception
21:00 Kill-the-bot
22:00 FINALE i Inception! Husk påmelding!

Mandag 8. juli
20:00 – 22:00 Stengt drapsfunksjon og Happy Hour
21:00 Kill-the-bot

Tirsdag 9. juli
20:00 – 22:00 Stjele flest biler og våpen (ved tilfeldig stjeling) Det blir Våpenfabrikk: Avtomat Kalashnikov Model 47 i 1. premie, og poeng i premie til 9 spillere.
21:00 Kill-the-bot

Onsdag 10. juli
21:00 Kill-the-bot

Torsdag 11. juli
19:00 Første til å ta 100 vellykkede kriminelle handlinger. Det blir Oljeselskap i 1. premie, og poeng i premie til 9 spillere.
21:00 Kill-the-bot

Fredag 12. juli
19:00 – 21:00 Ta flest vellykkede kriminelle handlinger (enkel, tung krim og stjel). Det blir rankpoeng i premie til 10 spillere.
21:00 Kill-the-bot

Lørdag 13. juli
Jackpot i lotteriet med poeng i premie
21:00 Kill-the-bot

Søndag 14. juli
02:00 NATTKONKURRANSE: Sløs med kuler. Vinneren i denne konkurransen er spilleren som først har brukt 123 kuler via funksjonen tung eller enkel kriminalitet. Alle våpen teller med. Det blir poeng i premie til 10 spillere.
21:00 Kill-the-bot


Lykke til i konkurransene!

Husk at programmet kan endre seg eller aktiviteter kan komme \"uanmeldt\"!


Følg Mafiaspillet på sosiale medier: