Vi har jobbet på spreng den siste tiden for å ha klart mye nytt til fredagens rundestart. Hovedmålet har vært å prøve å forbedre og knytte sammen de sentrale delene av spillet: Familier, spesialiseringer, eliten, drap og overvåking (undersåtter). Vi har endret en del på alle spesialiseringer, og introdusert en helt ny spesialisering spion som erstatter tidligere forsvarer. Familier og familiekriger har fått en del updates. Det skal lønne seg mer å være de beste familiene, men det vil bli vanskeligere å beholde god plassering på familielisten. Spesialiseringer har mer å si for hva familiene kan gjøre, og det er flere ting som teller i familiekriger enn før. To viktige endringer er gjort i hovedoppsettet på spillet: Det har kommet et nytt skyt-felt for å skyte raskere og enklere, og det har kommet en rapportstream til høyre.

Alt i alt er det mye som har skjedd, og vi har flere planer vi ønsker å gjennomføre i betarunden for å skape et enda mer spennende og bedre spill. Alt som beskrives her er innført for å testes ut, og mange endringer vil skje. Mange tall (priser, verdier, krav) osv er satt litt vilkårlig og vil bli justert kontinuerlig til vi finner passe verdier i løpet av betarunden. Her er en punktliste over det aller meste som er nytt på fredag:

 • Nytt skyt-felt under drapsknappen. Nulling og skyting blir en del raskere. Selve drapsfunksjonen er ikke lenger egen side (men vil fortsette å være det på appen en liten stund til den er oppdatert).
 • Fast pris på drap. 5 mill mot vanlige brukere, 1.5 mill i familiekrig, 0 kr mot boter (bortsett fra dfboter som koster 1.5 mill). Disse prisene vil bli justert i beta etter hvert som viser hva penger er verdt og hvor mye skudd det blir.
 • Fast pris på overvåking (200k hvert 5. minutt)
 • Alle undersåtter er automatisk med på drapsforsøk. Man slipper å velge undersåtter. Skade-oppdraget og utfordringer som krever en viss skade er fjernet.
 • Våpen er endret så de bare har ett angrep (ikke eget mot hotell og bil). Dette var på tide, og fjerner litt av forvirringen som har vært med våpen. Noen våpen har fått endret angrepet sitt som følge av dette (f. eks granater)
 • Angrepet man ser rundt i spillet er nå alltid total angrep (inkludert undersåtter og våpen)
 • Liten flammekaster kan nå selges for 150 mill for å gjøre oppgraderingen til stor flammekaster billigere.
 • De 9 første oppdragene i spillet er endret litt. I hovedsak er det mer fokus på å introdusere spesialiseringene så man er klar for å velge når man kommer til oppdrag 10.
 • Det vil ikke lenger være mulig å bytte spesialisering etter man har valgt (denne løsningen vil i første omgang prøves ut). Målet er å gjøre det å velge spesialisering til en større greie. Spesialiseringene har samtidig blitt mer ulike og har større fordeler.
 • Det har kommet en rapporstream til høyre hvor undersåttrapporter automatisk kommer når de blir klare. I utgangspunktet kan man følge med på denne fra hotell, men det er mulig det blir endret. Det er to linker under rapportsreamen for å gå rett til alle rapporter og til en side for å endre hva man overvåker.
 • Undersåttssiden er redesignet for å bli mer ryddig og enklere å bruke. Den er nå delt opp i tre deler (faner): 1) Trening (og oversikt over undersåtter, 2) Overvåking og 3) Rapporter
 • Overvåking er forenklet så man velger byer å overvåke i stedet for enkelte ting. Maks tre byer samtidig. Man får med seg «alt» i byen, så hvis man overvåker Mogadishu vil man f. eks få med seg start av kapringer.
 • Enkel form for hotelltrick er innført. Hotelleier kan stenge hotellet i 60 sekunder mot en pris (nå 50 mill). Dersom noen booker hotell som er stengt vil de få opp en rød melding om at hotellet er stengt. Hvis man klikker på book igjen vil man automatisk bli videresendt til neste hotell på listen (nest-beste hotell) og få booket det. Stengt hotell vil altså typisk føre til at en bruker bare er utenfor hotell noen sekunder og vil kreve litt planlegging.
 • Skade-oppdraget er fjernet og istedet har det kommet et nytt oppdrag som viser hvordan det ser ut når et hotell er stengt (slik at man vet hvordan det fungerer i praksis).
 • En helt ny familieangrep-funksjon. En rekke ulike angrepstyper (for eksempel kan man angripe familieangrep eller angripe skipene til motstanderfamilien). Noen angrepstyper er bare tilgjengelig for de beste familiene for å gjøre det lønnsomt å være bra rangert. Ventetid på 24 timer, og krav om et visst antall deltakere.
 • En ny familieboost-funksjon. Leder/nestleder kan starte en boost innenfor en kategori (samme kategorier som de fire ulike spesialiseringene). For å starte i en kategori må familien ha et medlem med spesialiseringen på minst nivå 2. Varigheten av boosten avhenger av familiens plassering, så det vil lønne seg å ha bra plassering. Boosten gir fordeler innenfor kategorien (f. eks økt antall rankpoeng på krims om man aktiverer ranking-boost).
 • Det blinker nå rødt for alle (uansett tema man bruker) når man blir skutt mot.
 • Generelt er en del ting justert for å sørge for at penger får mye høyere verdi og for at det blir mindre penger i spillet. Det vil føre til et mer spennende spill for alle. Penger skal ha mer å si fremover.
 • Maksgrense på 2 mrd kroner i bankboks.
 • Helt nytt system for rankstjerner. Man begynner nå på rankstjerner som CC og trenger 3 stjerner for å bli Capo de tutti Capi. Hver rankstjerne har en rekke krav (ikke bare antall rankpoeng), og fungerer som et oppdrag hvor man må oppfylle kravene. Man kan få to rankstjerner til etter Tutti. Når man dør vil man på neste bruker hoppe over rankstjerne nr. 3.
 • En helt ny hitlist-funksjon. Man kan kun hitliste for penger, og beløp mot samme bruker blir slått sammen. 50% av pengene til alle som dør går til en egen hitlist-pott som med jevne mellomrom legges inn på hitlisten til tilfeldige brukere som velges ut basert på hvem som dreper mye. Disse beløpene forsvinner etter en tid, men vi forventer ganske høye beløp på hitlisten til tider.
 • Utfordringen om å ha vært lengst utenfor hotell er fjernet.
 • Alle undersått-tjenester (sånn som targeted overvåk, off-the-target osv) er samlet i en ryddig funksjon. Det er lagt til mange flere nye tjenester som har som mål å åpne for drapsmuligheter (og forsvar mot disse). Mange av disse tjenestene er kun tilgjengelig for spion (og noen for angriper og spion).
 • Fabrikkene som produserer Rolls Royce og RPG kan nå eies av vanlige brukere, men de gir ikke poeng til den som eier. I stedet får man en fast lav sum per salg. Hovedhensikten er å bruke dem til drapstriks (se neste punkt). Man slipper å produsere når man eier disse fabrikkene.
 • GPS-tracker: Ny funksjon for bilfabrikker og våpenfabrikker. Eier kan putte GPS-tracker på våpen og biler som selges (hver tracker koster en del penger). GPS-trackeren gir beskjed fast hvert minutt om hvem som bruker våpenet/bilen og posisjon. Mulighet til å oppdage gps-trackere gjennom undersått-tjenester.
 • Ikke lenger mulig å spamangripe på Club mot noen som ikke har penger. Til gjengjeld har vi gjort Club til en stor bedrift som kan eies på lik linje som andre store bedrifter. Eier tjener litt penger for hver gang noen sloss (lite), og har tilgang til en bedriftslogg over alt som skjer (likt som på andre store bedrifter).
 • Remake av Finn Bruker. Nå en egen funksjon. Man kan ha maks 3 søk samtidig.
 • Forbedret skuddlogg på hjemsiden. Gir info om rett by og hotell.
 • Blant alle de nye undersått-tjenestene har det kommet en dyr tjeneste som alle med en spesialisering på nivå 3 og rank CC eller Tutti kan kjøpe. Denne tjenesten gjør at neste gang man skyter på noen dreper man alle undersåttene deres (gitt at de ikke er i hotell og man har mer angrep enn de har i beskyttelse). Dette gjør det mulig med 2-shot. Angriper har lavere pris på denne undersått-tjenesten.
 • Maxbet på alle kasinoer er økt til 50 mill (ikke mulig med noe høyere i Las Vegas)
 • Endring i scoren man får i familiekriger. Når krigen starter avgjøres hvem som regnes som den beste av de to familiene basert på plasseringen de har. Når krigen avsluttes vil vinnerfamilien få 1.3 ganger scoren hvis de var den dårligste da krigen startet og 0.7 hvis de var den beste. Tilsvarende mister man 1.3 ganger scoren hvis man var den beste da krigen startet og 0.7 hvis man var den dårligste. Poenget er at det vil lønne seg å krige mot dårligere familier, og at en god familie vil tape mer om den taper mot en dårlig familie (fordi den er forventet å skulle vinne).
 • Prisen for å starte gjeng har økt til 50 mill. Målet er å øke terskelen litt for å starte gjeng for å unngå mange små useriøse gjenger.
 • Prisen man selger narkotika for er doblet.
 • Avgiften for å sende penger i banken er økt fra 1% til 3%.
 • Mulighet for random utpressing mot brukere i hotell er fjernet. Eneste unntaket er brukere med store bedrifter som ikke har oppfylt aktivitetskravet (som i forrige runde). Ikke mulig å utpresse disse for mer enn 1 bedrift i døgnet.
 • Noen utfordringer har blitt fjernet og flere lagt til. Også nye eliteutfordringer (sjekk utfordringssiden for detaljer på fredag).